Standartlar Farkındalığı ve Standardizasyon Uygulamaları

Günümüz üretim inovasyon tekniklerinin etki alanının uzaya kadar küreselleştiği ve global olarak artışına devam eden dijitalleşme rekabet koşullarının etkisinin geniş çapta hissedildiği bir dönemden geçiyoruz. Her zamanki durumundan daha fazla önem kazanan üretim standartları farkındalığının vurgulandığı bir 14 Ekim tarihindeyiz. Üretim altyapısını şekillendiren standartların önemine dikkat çekmek ve standardizasyon faaliyetlerinin faydasını vurgulamak amacıyla her yıl 14 Ekim gününde kutlanan “Dünya Standartlar Günü”, dünya çapında ve hayatımızda yüksek bir değere sahip özel bir gündür.

Standartlar; ürün ve hizmetler için kalite, güven, çevre ve ticaret anlamında ortak bir dildir. Bunun yanında standartların küresel piyasaları geliştirmesi, daha etkin iş ortamları yaratması, rekabetin artması, ekonomik büyümeye katkısı ve iklim değişikliğinin azaltılmasında da ayrı bir yeri vardır.  Bu noktada özellikle teknolojinin katkısı çok büyüktür.

Üretim alanında standartlar altında konvansiyonel ürün üretmek, aynı kaliteyi korumak ve geliştirmek çok zor süreçlerdir. Bunu şöyle açıklamak gerekirse özellikle Gıda Sektöründe hammadde girişinden son ürün çıkışına kadar olan süreçlerde uygulanan gıda standartları, ürün kalitesine direkt etki etmekle birlikte aynı zamanda gıda güvenliğini tüketici oluşturan ve ürüne olan talebi güçlendirerek gıda israfını azaltmaya yönelik bir şemanın oluşturulması için yol göstermektedir.

Hammaddenin kaliteli olduğunu düşünürsek geri kalan süreçlerde standart ürün için, makinaların hat boyunca koordinasyonun yanında hijyen konusu da önemlidir. Esasında bu iki nokta birbiri ile de bağlantılıdır. Şöyle ki, standart ürün için hatlardaki makinaların gıda üretimine uygun, üretim hatlarına kolay entegre edilebilmesi, kolay temizlenebilen bir yapıya sahip olması ve paslanmaz çelik malzemeden yapılması gerekir. Yüksek kaliteli ürünler üretebilmek için, kapasiteli , esnek ve uluslararası standartlara sahip üretim makinaları ve doğru depo alanları/depolama sistemleri tavsiye eden tedarikçi ve üreticiler ile çalışmak gerekir. Aynı zamanda uluslararası gıda üretim ve kalite standartlarına uyum sağlamak için çalışmalar yapılması da mutlaka olmalıdır. ISO22000, HACCP ve IFS, BRC, GFSI Gıda üretim ve Gıda Güvenliği standartlarıdır.

Bu şartlar sağlandıktan sonra makinalar ve tesis için periyodik temizlik planlamaları yapılır. Bu planlarda, makinanın yapısına uygun kimyasallar ile dezenfektanlar belirlenir. Daha sonra uygulamaya geçilerek makinaların hijyen standardı sağlanır. Bu hem üretim alanı hijyeni için hem de üretilen gıdanın standart olmasını sağlar. Aksi takdirde, iyi dezenfekte edilmemiş üretim hatları ve makinalar ürün için birer kontaminasyon kaynağı haline gelir ve ilerleyen aşamalarda da Biyofilm oluşumuna sebep olur. Bu aşamadan sonra Biyofilm’in tespit edilmesi, kırılması ve dezenfekte edilmesi gibi süreçler vardır ki bunlar hem üretimde aksamalara hem de standart ürün kalitesinde sorun çıkmasına neden olur. Gıda işletmeleri için hijyen kurallarına uygun temizlik sağlayamamanın sonucu, en büyük kayıp insan sağlığına verilecek olan zarardır. Uyumsuzluğun yaratacağı maddi risklerin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu noktada ISO TS 13027, İyi Hijyen ve Covid-19 güvenli üretim hijyen ve sanitasyon kalite standartları uygulanmalıdır.

Standart uygulamaların imalat noktalarında implemente edilmesi ve standardizasyon çalışmalarının uygulamaya geçirilmesi için, Türk Standardları Enstitüsü TSE ve Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu ISO tarafından destek verilmektedir. Sonuç olarak tekrar belirmek gerekirse standart ürün için hem uygun makine hattı hem de genel tesis hijyeni çok önemlidir. Bunun yanı sıra da, periyodik bakım ve dekontaminasyon kontrollerinde de belirlenmiş kriterlerin uygulanması günümüzde üretim tesislerinin bakım faaliyetleri standardizasyonu çalışmaları noktasında yüksek önem taşımaktadır.

Biz ÜÇGE Elektronik A.Ş Endüstriyel Ürünler Satış departmanı olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına; %100 Doğru Ürünler, %100 Doğru Çözümler vizyonu ile yaklaşıyor, elektronik ekipman bakım ve servis faaliyetlerinin uygulanması noktasında da tüm ilgili standartlara uyum gösteren , branşında yetkin teknik servis ekibimizi yönlendiriyoruz.

Endüstriyel gıda ve gıda dışı üretim tesislerinde kullanılmak üzere, uluslararası standartlara sahip;  paketleme, ambalajlama, et işleme ve marinasyon, tartım ve etiketleme, dolum makineleri portföyümüz ile sizlere, istediğiniz kalitede doğru standartlara sahip ürün elde etme stratejilerinizde destek vermeye hazırız.

ÜÇGE Elektronik A.Ş Endüstriyel Ürünler Satış Departmanı

Gökhan Düşovalı

 

Standartlar Günü niye kutlanır?

Her zamanki durumundan daha fazla önem kazanan üretim standartları farkındalığının vurgulandığı bir 14 Ekim tarihindeyiz. Üretim altyapısını şekillendiren standartların önemine dikkat çekmek ve standardizasyon faaliyetlerinin faydasını vurgulamak amacıyla her yıl 14 Ekim gününde kutlanan “Dünya Standartlar Günü”, dünya çapında ve hayatımızda yüksek bir değere sahip özel bir gündür.

Üretim tesis standartları neyi sağlar?

Üretim alanında standartlarda ürünü üretmek ve bu üründe aynı kaliteyi korumak ve geliştirmek elbette ki zor süreçlerdir.  Gıda Sektöründe hammadde girişinden son ürün çıkışına kadar olan süreçlerde uygulanan tüm standartlar, ürün ve ambalaj kalitesine direkt etki etmekle birlikte aynı zamanda gıda güvenliğini tüketicide oluşturan ve ürüne olan talebi güçlendirerek gıda israfını azaltmaya yönelik bir şemanın oluşturulması için yol göstermektedir.

Endüstriyel üretim tesisi hijyen mevzuatları nelerdir?

Kodeks Alimentarius

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO-Food Agriculture Organization) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO-World Health Organization) ortak görüşüyle 1963’te kurulan Kodeks Alimentarius Komisyonu (CAC) uluslararası bir kuruluştur. Gıda maddeleri ve ambalajlarının taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini Kodeks Alimentarius Komisyonu belirlemektedir ve komisyonda 163 adet üye ülke bulunmaktadır. Türkiye 01.10.1963 yılından bu yana CAC üyesidir. Kaliteli, güvenli ürünlerin üretilmesi ve tüketicilere sunulmasını sağlayan, dünya gıda ticaretinde yer alan gıda maddelerinin kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen bir standartlar sistematiğidir Kodeks Alimentarius.

Günümüzde 300’den fazla Kodeks Standardı mevcuttur. Ülkemizin ulusal mevzuatının hazırlanmasına Kodeks Alimentarius normları temel oluşturmaktadır.

Avrupa Birliği Gıda Mevzuatı

Gıda güvenliği noktasında tüketiciyi sağlık ve fiziksel olarak olumsuz yönde etkileyen kayda değer krizlerin ortaya çıkması, Avrupa Birliği’nde gıda güvenliği mevzuatının yeniden düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda AB Gıda komisyonunun “Beyaz Doküman” kapsamında belirttiği ve 2002-2004 yıllarında
yayınladığı mevzuat ile;

  • Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin esas alınması
  • Gıda ve yem güvenliğinin aynı mevzuat içinde değerlendirilmesi
  • Gıda güvenliğinde risk analizinin esas alınması
  • Son ürünün kontrolü yerine HACCP bazlı kontrolün esas alınması
  • Gıda zinciri içerisinde yem ve gıdanın izlenebilirliği
  • Gıda ve yem güvenliğinde sorumluluğun üreticiye verilmesi konuları temel
    prensipleri oluşturmuştur.

TS EN ISO 9000 Kalite Standartları

TS EN ISO 9000:1994 Standart serisinde belgelendirme modeli olarak kullanılan 9001, 9002 ve 9003 standartları TS EN ISO 9001:2000 standardı olarak tek modele dönüştürülmüştür.

Uluslararası bir standart olarak yayınlanan ve AB´de zorunlu standart olarak ygulamaya başlanan HACCP Standardının daha da geliştirilmiş bir versiyonu olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı uygulanmaktadır.

Temelde ISO 22000 sadece gıda güvenliğini değil, duyusal ve besleyici kalitede artışı ve üretimin yanısıra, servis, hizmet uygulamalarında da kalite güvencesini sağlamaktadır.