Eposta Hukuki Şartları


UYARI
Bu e-posta ve ekleri, e-postada gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özel ve gizli olup; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) kapsamında kişisel veriler içerebilmektedir. Bu e-posta ve eklerinin tarafınıza gönderim amacı ile orantılı olarak kullanılması kanuni bir zorunluluktur. E-postanın içermekte olduğu kişisel veriler, gönderim amacı dışında kullanılamaz, çoğaltılamaz, arşivlenemez, ilgili kişinin ve şirketimizin onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. Kişisel verilerin gönderim amacı gerçekleştiğinde / saklanması için öngörülen süre sona erdiğinde mevzuata uygun olarak tarafınızdan imha edilmesi gerekmektedir. Bu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması sorumluluğu tarafınıza ait olup herhangi bir ihlal halinde şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu e-postanın muhatabı olmamanıza rağmen size ulaşmış olması halinde e-postayı derhal imha ederek bu durumu gecikmeksizin tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.
DISCLAIMER
This e-mail and its attachments are private and confidential to the person (s) specified in the e-mail and it may contain personal data within the scope of the Personal Data Protection Law No. 6698 (“KVKK”) and the European Union General Data Protection Regulation (“GDPR”). It is a statutory obligation to use these e-mails and their attachments in proportion to the purpose of sending to you. The personal data contained in the e-mail may not be used except the sending purpose, duplicated, archived or transferred to third parties without the consent of the related person and our company. Personal data must be destroyed by you when the sending purpose achieved or the date of preservation expired in accordance with applicable law. You are responsible for ensuring the security of this personal data and our company are not liable for any breaches. If you have received this e-mail, even if you are not related, you should notify us without delay and destroy the e-mail immediately.