Neden Streç Paketleme | ÜÇGE Elektronik

Neden Streç Paketleme

Neden Streç Paketlemeyi Önemle Uygulamamız gerekiyor?

Öncelikli olarak sorulması gereken doğru soru aslında, Neden Paketleme? olmalı.

Bu sorudan da önce, paketleme nedir? ile ilgili bir tanımlama yapmak faydalı olacaktır belki de.

Konsept, üretilmiş herhangi bir şeyin üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen zaman ve yolculuğu boyunca, güvenli bir şekilde ona eşlik eden, dış etkenlere karşı koruyan ve ilave bir işlem sonucu ortaya çıkmış olan başka bir üründür aslında… Evet paketleme, üretilmiş bir ürünün yanında, ona eşlik eden başka bir üründür.

Taze gıda ve gıda dışı paketleme (ürün paketlemesi) her alanda gereklilik duyulan bir prosestir.

Paketleme neler sağlar?

 • Koruma sağlar (dış etkenlere, darbelere, bakterilere, hava koşullarına karşı),
 • Güzel görünüm ve albeni sağlar (farklı tasarım ve şekilleri sayesinde, ürün rafta ön plana çıkar),
 • Değer katar (alıcısına gösterilen özeni ifade eder, tıpkı bir mücevher gibi),
 • Markalaşma ve kalite sağlar (markayla özdeşleşmiş tasarım, renk ve şekiller sayesinde markalaşma süreci şekillenir ve kalite algısına katkı sağlar),
 • Güvenilirlik sağlar (içerisindeki ürünün oem ya da no-name olmayan, üreticisinin belli olduğunu gösterir),
 • Farklılaşma sağlar (hayal gücüyle sınırlı özel tasarım, renk, şekil ve türüyle, benzerlerinden ayrışan, ön plana çıkan ürünler ortaya koyar).

Bütün bu tanımlamalar sonrası, paketlemenin eşsiz bir değere sahip olması gibi, sektörel olarak benimsenmiş, kanıksanmış, tecrübe edinilmiş konvansiyonel ve standart şekillerde olması da söz konusudur.

Üzerinde bulunan marka ve logo görselleri ve bilgileri ile birlikte adeta bir hologram veya filigran özelliği taşıyan paketler üretilir ve diğerlerinden farklılaşır. Bu farklılaşma, marka algısını, olgusunu ve müşteri sadakati ile beraberinde geliştirir. Rafta, pazarda, piyasada, seçkin bir ürün haline gelmesi, ürünün beraberinde ürettiğimiz ‘paketleme’ seçeneği ve prosesine göre değeri de oluşur.

Peki bu tercihlerimizde neye dikkat etmeliyiz?

Ürünler, taşıdığı kıymete göre paketlenir. Ürünün paket içerisinde yer alması, müşterinin sadakatini tetikler, hedef kitlenizi daha kolay seçebilmenize yardımcı olur.

Ürünün türüne göre, yukarıda bahsi geçen, paketlemenin sağladıkları (koruma, güzel görünüm, değer atfetme, markalaşma, güvenirlik, farklılaşma vb.. başlıklar) içerisinde, hangisi daha öncelikli ise, paketleme ona göre şekil alır. Paketleme türü ona göre belirlenir.

Bir saat, bir mücevher, bir ayakkabı, bir kuruyemiş, bir çikolata, bir parfüm, bir et mamulü, bir içecek, bir laptop için paketleme türü, şekli ve anlamı farklıdır.

Paketlemede maliyet, maksimum fayda, fayda – fiyat dengesi, doğal ve değerli görünüm ile ürün sergileme kriterleri de önemlidir. Ama unutulmaması gereken diğer önemli bir şey de, koruma, lojistik kolaylık, sergileme/sunum ve cazibe vazifesini yerine getiren her paketin görevi bitmekte; akıbeti, en iyimser olasılıkla, ayrıştırılmış geri dönüşüm prosesleri ile yeniden kullanıma kazanımı veya doğada çözünmesi olur. En fena haliyle de, çöp olmasıdır. Sarf malzemeleri de bu noktada doğru sınıflandırmak gerekiyor. Örneğin streç film çeşitleri, ambalaj kutuları ve geri dönüştürülebilen veya doğada çözünebilen ambalaj çeşitleri gibi…

Paketlenmiş gıda ürünleri tercih edilmelidir.

streç paketlenmiş gıda

Gıda paketlemede, paketleme gerekçelerinin yanı sıra önemli olan bir nokta da, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya erişim talepleri; üreticilerin de bu beklentiye dair taahhütlerini yerine getirmek sorumluluklarıdır. Endüstrileşen gıda üretimi zaman zaman güvensizlik ve tereddütleri beraberinde getirip, insanları ‘nerede o eski eski usul ürünler’ özlemine sevk etse de; artan insan popülasyonunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek yegane olanağın da ancak endüstriyelleşme ile mümkün olabileceği gerçeğiyle yüz yüze bırakıyor bizleri.

Kabul etmeliyiz ki, alışkanlıklarımız değişiyor.

 • Geniş ailelerden çekirdek ailelere,
 • Hızlı tüketim alışkanlıkları yüksek, çalışan profilli bireyler ve/veya ailelere,
 • Toplu tüketimlerden, birim miktarları azaltılmış, günlük satın alma temelli, adetsel tüketimlere doğru değişen alışkanlıklara yöneliyor eğilimler.
 • Talep ve gereklilikler de, buna paralel olarak ürün üretmeyi gerektiriyor.
 • Gıda güvenliği önemli, markalaşma önemli, müşteri memnuniyeti ve sadakati önemli, sürdürülebilirlik önemli, doğaya duyarlılık önemli…

 

İşte bir ürün hem kendisi hem de sahip olduğu paketleme türüyle toplam bir değer, toplam bir etki, toplam bir ayak izine ve derinliğe sahip oluyor bu şekilde… Sürecin bazı kısımlarını ve detaylarını bilemese de tüketici, sektörel konjonktüre bağlı olarak yerleşiyor alışkanlıklar ve paketlemeye dair çeşitlilikler.

Gıda paketlemede kullanılan birkaç metoda değinecek olursak:

 

Her bir paketleme türüne özgü ürün grupları bulunmakla beraber, bazı paketleme türleri ise birden çok ürün grubunda kullanılabilmektedir.

Bütün bu paketleme türleri içerisinden, ön plana çıkan paketlemelerden biri olan streç paketleme aşağıdaki gerekçelerden dolayı çokça tercih edilen tür oluyor.

 • Taze ve kuru meyve ve sebzeden, süt ürünlerine, mantardan piliç ürünlerine, et ürünlerinden deniz mahsullerine geniş bir yelpazede birçok ürünün taze olarak paketlenebileceği paketleme türüdür,
 • Kolay bir proses ve otomasyona sahip paketleme türüdür,
 • Tüketicinin tazelik algısını ve beklentisini karşılayan paketleme türüdür,
 • Her ölçekteki üretimlere uygun makine otomasyonu olanakları sunan paketleme türüdür,
 • Ürün grupları, taze ve hızlı tüketime dönük, günlük kullanımlık ürünler olmaları nedeniyle, değişen alışkanlıklara hitap eden paketleme türüdür,
 • Dayanıklı ve uzun ömürlü işlenmiş/kurutulmuş gıda paketlemede de kullanılabilecek paketleme türüdür,
 • Ürün görselliğini ön plana çıkaran bir paketleme türüdür,
 • Yatırım maliyeti en düşük paketleme türüdür,
 • Sarf malzeme kullanım miktarı ve işletme maliyetleri açısından en düşük maliyetli paketleme türüdür,
 • Geri dönüşümü ve sürdürülebilirlik adına güncel sistemlere ve yasalara uygun, güncellenebilen ve doğada çözünebilen materyal kullanan paketleme türüdür

 

Aslında bu haliyle (en kolay ve genel paketleme türü olmasının) yanlış anlaşılmasının bir yansıması olarak da, paketlemenin hala insan eliyle, insan gücüyle ve insan inisiyatifi ile yapmanın tercih ediliyor olması, işletme maliyetlerinin artmasına, sarf malzeme kullanım miktarının artışıyla doğaya yüklenen yükün artışına, standart, muntazam ve sürdürülebilir olmayan ürün paketlemesine neden olabilmektedir.

İşletme sırasında işgücü maliyetlerini düşüren, kolay proses ve düşük yatırım maliyetli streç paketleme otomasyonları üretim endüstrimizdeki farklı sektörlere verimlilik, standartlaşma, kalite ve sürdürülebilirlik getirirken, bir süredir gündemde olan HAL yasası ile ilgili ürün paketleme yönetmeliğinin temelini oluşturan israfın ve fire nin azaltılması, tüketici maliyetlerinin düşürülmesi ve ülke ekonomisine katkı noktasında da ciddi ve önemli bir rol almaktadır.

Üretimimizde çok yönlü olarak, kendimizi, ülkemizi, doğal dengeleri, dünyamızı ve gelecek nesilleri düşünmeye mecburiyetimiz var.

Dünya bize dedelerimizden miras değil, torunlarımızın emanetidir.

Ali Emin ESKİÇIRAK

ÜÇGE Elektronik A.Ş. Operasyon Yönetmeni