Endüstriyel Teraziler ve Terazi Sistemleri

Endüstriyel Terminal ve Endüstriyel Tartım Platformundan oluşan kompact veya bütünleşik sistemlerdir. Masaüstü, Zemin ve ray kantarları olarak tasnif edilirler. Mal kabulde, üretim içerisinde, sevkiyat alanlarında kullanılabilen endüstriyel teraziler, farklı kapasite ve IP koruma sınıfına sahip olabilirler. Kuru ortam, ıslak ortam, nemli ortam özelliklerinde çalışabilen bu cihazlar, üretim verisi üreten, izlenebilirliğe uygun cihazlardır. Zemine gömülü ve rampalı zemin kantarları ile paletli tartım çözümleri sunarken; Monoray ve ikiz ray kantar modelleriyle, büyükbaş ve küçükbaş et işleme tesisleri için terzi usulü çözümler sunulur. Ticari faaliyette kullanılacak her terazi, yasal mevzuatlar çerçevesinde, yetkili mercilerce onaylı ve damgalı olmak durumundadır.