Tartım Platformları ve Sistemleri

 

Endüstriyel göstergelere bağlanarak, üzerine konulan yükün ağırlığını ölçmeye/tartmaya yarayan, loadcelli (yük hücreli) yapılardır. Yapısında bulunan loadcell, üzerindeki ağırlığın oluşturduğu gerilmeye bağlı olarak meydana gelen direnç değişimi neticesinde, terminale gönderilen analog sinyalin, ADC (Analog-Digital Converter/Analog Dijital Çevirici) tarafından elektronik sinyale dönüştürülmesiyle, ağırlığın Endüstriyel terminalde gösterilmesini sağlayan elektromekanik yapıdır. Çok loadcelli veya tek loadcelli tartım platformları mevcut olup, her platformun bağlı olduğu terminal ile birlikte kalibre edilmesi ve ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere yetkili mercilerce resmi olarak damgalanması gereken cihazlardır.