Vision Sistemleri ve Ekipmanları

Kalite kontrol işlemlerinin gözle kontrol yerine, bir kamera aracılığıyla, otomatik görsel kontrolünü sağlayan sistemlerdir. Makine içerisindeki kameralar sayesinde tanımlanmış olan ürün karakteristikleri dışındaki durumlar tespit edilerek, hatalı ürün değerlendirmesiyle üretim hattından dışarı atılır. Metal Dedektrö ve X-rayden farkı, kontroller görsel olarak yapılır ve denetlenecek kriterler tanımlanarak, kamera ile o noktaların gözlenmesi sağlanır. Kontroller, yapılan tanımlama ve kontrol edilecek kriterlere bağlı olarak 1, 2, hatta 3 farklı kamera ile sağlanır.