kalite politikası-elk

Kalite politikası

Güç, Güven, Görkem (ÜÇGE) ilkeleriyle yürüttüğümüz ulusal ve uluslararası tüm faaliyetlerimizde, ÜÇGE olarak geleceğe değer yaratma felsefesi ile tüm paydaşlarımızın memnuniyetini en üst seviyede sağlayacak şekilde kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

• Müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve gelişimlerine sürdürülebilir katkı sağlamak
• En önemli değerimiz insan felsefesi ile çalışanlarımızın haklarını korumak, gelişimlerine katkı sağlamak, faaliyetlerimizi adil, sağlıklı, güvenli ve destekleyici bir çalışma ortamında gerçekleştirmek
• Tedarikçilerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerinin kalitesini arttırmaları için onlarla iş birliğimizi güçlendirmek, gelişimlerini takip etmek ve desteklemek
• Dünyada hızla değişen iş yapış modelleri doğrultusunda yenilikçi yaklaşımımızı sürdürülebilir kılmak, tüm sistem ve proseslerimizi teknolojik ve dijital hale getirmek
• Tasarım, teknoloji ve inovasyonda öncü olmak için inovasyonu kurum kültürünün dinamik bir unsuru olarak benimsemek, yaratıcı ve yenilikçi bakış açılarını desteklemek,
• Tüm süreçlerimizde, risk ve fırsatları proaktif bir yaklaşımla yöneterek, kurumsal dayanıklılığa ve operasyonel mükemmelliğe ulaşmaya çalışmak
• Tüm değer zincirimizde Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi ilkesini gözeterek, doğal kaynakları, çevreyi ve ekolojik dengeyi korumak
• İş süreçlerimizde ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde; adalet, şeffaflık, dürüstlük ve eşitlik prensiplerine önem vererek yerel ve uluslararası etik kurallara tam uyum göstermek, yasalara ve düzenlemelere saygılı olmak
• Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, ölçülebilir hedef ve standartlar doğrultusunda, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamak
• İlgili tarafların uygulanabilir beklentilerini karşılamak