Monoray/İkizray Kantar Modelleri

Endüstriyel terazilerin, büyükbaş ve küçükbaş et işleme tesislerinde karkas tartımı için kullanılan kantar çeşitleridir. Tesisteki hattın türüne bağlı olarak tercih edilen, monoray (boru tipi, lama tipi) veya ikiz ray (çift tekerlekli kancalar için) tipte olup, farklı tartım kapasiteleri mevcuttur. Bu kantarlar karkas parçalarının mal kabulü, sevkiyatı veya depo giriş/çıkış süreçlerinde kontrol maksatlı kullanılır. Ticari faaliyette kullanılacak her terazi gibi, Monoray/ikiz ray kantarlar da, yasal mevzuatlar çerçevesinde, yetkili mercilerce onaylı ve damgalı olmak durumundadır.